dimarts, 21 de desembre de 2010

El canvi climàtic (3)


La temperatura superficial mitjana de la Terra ha augmentat durant el segle XX 0.6ºC. En el mateix període de temps han augmentat les onades de calor, el nombre de dies molt freds ha disminuït, la precipitació a l'hemisferi nord ha augmentat entre un 5 i un 10 %, la precipitació a l'àrea mediterrània disminueix, les pluges torrencials han augmentat en latituds mitjanes i altes, i han augmentat els períodes llargs sense pluja. També ha disminuït la superfície de glaç de les glaceres. Aquests són fets a afegir als que ja havíem comentat que semblen confirmar el canvi climàtic però, per què es produeix el canvi? Es diu que l'escalfament de l'atmosfera produït per l'augment de l'efecte hivernacle podria ser-ne la causa. L'efecte hivernacle es produeix perquè alguns gasos de l'atmosfera, CO2 (diòxid de carboni) i vapor d'aigua, impedeixen que l'escalfor-radiació de la Terra escapi a l'espai. Aquest efecte és el responsable que la Terra tingui una temperatura idònia per a la vida. L'efecte és més gran a les regions més humides i nuvoloses dels tròpics i menor en els pols i en les regions desèrtiques. L'augment de l'efecte s'atribueix en part a l'augment de la presència de CO2 de l'atmosfera resultant de la combustió del petroli o dels seus derivats. D'aquí ve la proposta de reducció de les emissions de diòxid de carboni que ha estat motiu de conflictes, tant per la relació no demostrada d'aquest gas amb el canvi climàtic, com per les implicacions que té en els interessos polítics i econòmics. Els països en desenvolupament es veuen forçats a prendre mesures que els posen en fort desavantatge amb els països desenvolupats, desenvolupament que s'han aconseguit sense massa mesures de control ambiental. També és paradoxal que els Estats Units passin d'aquestes mesures de reducció.
El canvi climàtic pot provocar efectes diversos en diferents parts del món. Alguns efectes ja es noten sobretot a latituds mitjanes i altes i per això es produeixen més catàstrofes naturals -grans pluges, huracans, riuades- que no pas abans. Els efectes del canvi a mitjà i llarg termini podrien ser diversos: desertització d'algunes zones, desglaç en d'altres, migració o desaparició d'espècies, extensió de malalties tropicals a zones de fora els tròpics, pujada del nivell del mar, etc.
Amb tot i això, l'evolució del clima no dependrà solament de les mesures que es prenguin, sinó també de l'activitat solar, que presenta cicles d'activitat d'onze anys que es corresponen amb l'extensió de les taques solars, i de molts altres fenòmens naturals, entre d'altres les erupcions volcàniques, que com havia defensat el vulcanòleg Haroun Tazieff, amb les seves emissions de gasos i de cendres tant poden influir escalfant com refredant l'atmosfera.

Text publicat a la revista El Nas de Cardedeu octubre 2006

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada