dilluns, 27 de març del 2017

La recollida porta a porta dels residus urbansEl millor residu és el que no es produeix. No podem viure sense fer residus i per tant cal seguir la recomanació de les tres R, reduir el nombre de residus que produïm, reutilitzar els residus als quals podem donar una segona vida i finalment reciclar el residu. A la nostra Vila produïm anualment unes 5000 tones de residus dels quals el 38% corresponen a la recollida selectiva (orgànica, envasos, paper-cartró, vidre, piles, olis...). 
Fa anys l’Ajuntament va decidir el model de recollida dels residus que considerava més adequat. Es va triar el model que es caracteritza per la recollida selectiva en contenidors de superfície i en alguns llocs amb contenidors soterrats. Ara l’Ajuntament estudia canviar de model amb l’objectiu d’augmentar el percentatge de recollida selectiva. L’argument és que amb el model actual només es podria arribar fins al 50% mentre que amb el nou model, el de la recollida porta a porta, es pot arribar al 70-85%.
Una de les queixes més habituals, quan parlem de la nostra vila, és la neteja viària. Els carrers es veuen bruts i ràpidament l’ajuntament n’és l’ase dels cops. Es diu que no es fa el seguiment del servei de neteja viària o bé que la neteja no es fa amb la freqüència necessària. Però, qui embruta els carrers? La via pública s’embruta amb les fulles dels arbres, amb la brutícia que deixen persones irresponsables, i també per deficiències en la gestió del servei de recollida dels residus urbans domèstics, les escombraries. Les àrees d’aportació, les zones de contenidors, sovint es veuen desateses perquè alguns, amb mala fe, dipositen els residus fora dels contenidors o perquè aquests són plens i no es vol anar a altres zones on els contenidors siguin buits, o perquè no es vol tornar amb els residus a casa. Què passarà amb el model de recollida porta a porta?


Text publicat a la revista El Nas de Cardedeu febrer 2017