dilluns, 6 d’octubre de 2014

On som? Cap on anem?


El mes d’octubre passat es va publicar l’Informe sobre l’estat i les tendències del medi natural a Catalunya. És la segona vegada que es publica, l’anterior és del 2010. La Institució Catalana d’Història Natural, l’associació de l’Institut d’Estudis Catalans que l’elabora, ha establert una metodologia per saber l’estat de la natura (gea, flora, fauna, ecosistemes, etc.) a partir d’uns indicadors, l’evolució dels quals s’ha d’anar avaluant periòdicament. La idea inicial era fer l’informe anualment però la manca de recursos, en plena crisi, no ho ha permès. A l’informe es consideren cinquanta–vuit indicadors definits segons iniciatives internacionals i estatals, i la valoració es resumeix en una taula de síntesi. La valoració que reben els indicadors és de molt bo, bo, mitjà, dolent i molt dolent.

Si comparem els resum de les valoracions dels informes del 2010 i del 2013 mantenen la valoració 6 indicadors, 1 bo, 2 dolent i 3 mitjà, milloren 3 indicadors, 1 passa de molt dolent a dolent, 1 passa de dolent a mitjà i 1 passa de mitjà a bo. Respecte de l’estudi del 2010, s’han introduït dos nous indicadors, 1 té la valoració de mitjà i 1 de dolent.

L’informe complet es pot consultar a internet*. Són dades fredes que difícilment es podran millorar si les administracions, principalment la Generalitat de Catalunya, no canvien de criteri. El criteri de les administracions s’ha concretat en: el desmantellament de les polítiques de conservació del patrimoni natural, el greu incompliment d’obligacions i disposicions legals (com directives europees o plans de conservació d’espècies) referides a la conservació del patrimoni natural, les retallades de més del 60% de la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat del Departament Agricultura, que ha reduït el seu pressupost en un percentatge molt inferior, la supressió de programes de recerca i de seguiment del patrimoni natural, que dificulta o impedeix poder avaluar l’efectivitat de les polítiques públiques.

I el més greu, es podrà mantenir la continuïtat en l’elaboració d’aquests informes? El del 2010 comptà amb el suport de l’Obra Social de Catalunya Caixa i el del 2013 de l’Obra Social “la Caixa” i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.

Informe sobre l'estat i les tendències del medi natural a Catalunya

Text publicat a la revista El Nas de Cardedeu abril 2014

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada